Fara í efni

STARFSFÓLKI ÁTVR HALDIÐ Í ÓVISSU

ÁTVR -2015
ÁTVR -2015


Samkvæmt margítrekuðum skoðanakönnunum er yfirgnæfandi meirihluti þjóðarinnar andvígur því að áfengi sé selt í matvörubúðum og vill halda í það fyrirkomulag sem nú er við lýði.
Samkvæmt því sem ég best veit er meirihluti Alþingis einnig andvígur því að fyrirkomulaginu verði breytt í þeim anda sem nokkrir þingmenn hafa gert að hugsjón sinni og baráttumáli, nefnilega að afnema ÁTVR og koma víni í almennar búðir.
Ef þetta er rétt, er ítrekuð framlagning þingmáls um þetta efni fyrst og fremst aðferð flutningsmanna til að koma málstað sínum á framfæri við þjóðina og hamra á honum í áróðursskyni.
En áhrifin eru víðtækari. Yfirvofandi þingmál hefur nefnilega áhrif á líðan starfsfólks ÁTVR sem fyrir bragðið lifir í óvissuum afdrif starfa sinna.
Þetta kom mér í hug þegar ég sá frétt um að fyrsti flutningsmaður umrædds frumvarps, boðaði að það  yrði lagt fram að nýju á haustþingi en sem kunnugt er dagaði það uppi á þinginu í vor einsog það jafnan hefur gert á fyrri þingum.
Auðvitað má til sanns vegar færa að hægt sé að útkljá málið með hraðií atkvæðagreiðslu á þingi. En svo einfalt er þetta þó ekki.Sumum þingmönnum sem styðja málið í orði á tilteknum pólitískum forsendum, er nefnilega meinilla við að fá það í atkvæðagreiðslu. Þótt þeir telji sig ekki opinberlega geta gengið gegn kreddunni sem málið er sprottið upp úr, þá sjá þeir ýmsa alvarlega annamarka á málinu. Þetta skýrir að hluta hversu seint gengur að afgreiða málið auk þess náttúrlega, að við, andstæðingar þess, gerum lítið til að greiða götu þess!
En ef markaðssinnum á þingi líður vel við þessa stöðu mála, það er, að frumvarpið komi ítrekað fram og sé stöðugt í umræðu, stuðningsmönnum þess til upphefðar í vissum pólitískum kreðsum, en síðan ekki söguna meir, er þá ekki allt í himnalagi, allir ánægðir?
Svo er ekki og þess vegna er þetta skrifað; til þess að biðja aðstandendur umrædds frumvarpsað íhuga hversu sanngjarnt það er gagnvart starfsfólki ÁTVR að halda því árum saman í gíslingu, eða svo lengi sem sjónleikamenn stjórnmálanna sjá sér í því hag að hafa málið mallandi.