Fara í efni

ARI Á HRÍSUM OG MAGNÚS Á GILSBAKKA

Ari Teitsson, fyrrum formaður Bændasamtakanna, ráðunautur og bóndi á Hrísum í Þingeyjarsýslu skrifar afar góða grein í Fréttablaðið sl. föstudag. Heiti greinarinnar er Þankar um sparisjóði. Ari greinir á mjög skýran hátt hvað gerist við markaðsvæðingu samfélagslegrar þjónustu, ekki aðeins hvað sparisjóði varðar heldar einnig aðra starfsemi: "Einkavæðing og fénýting síðustu ára hefur ekki reynst landsbyggðinni heilladrjúg. Hún hefur í flestum tilfellum fært fyrstu eigendum fénýtingarinnar mikla fjármuni en síðari notendur þurfa síðan að bera kostnaðinn af mikilli fjárbindingu. Má þar nefna fjárbindingu fiskveiðikvóta og mjólkurkvóta, sölu grunnnets fjarskipta og sala ríkisbankanna hefur ekki bætt þjónustu þeirra á landsbyggðinni."

Í grein sinni vitnar Ari í skrif Magnúsar Sigurðssonar á Gilsbakka, fyrrverandi stjórnarformanns Sparisjóðs Mýrasýslu sem m.a. veltir fyrir sér félagslegu hlutverki stofnfjáreigenda. Við þann lestur rennur upp fyrir lesandanum hve fráleitt allt tal er um "fé án hirðis."
Grein Ara Teitssonar er ekki mikil að vöxtum en þeim mun innihaldsríkari. Hinar félagslegu áherslur bændahöfðingjanna eiga brýnt erindi inn í 21. öldina. Þeir tala af hyggindum og reynslu og það sem meira er, af mikilli félagslegri ábyrgðarkennd. Þess má geta að Ari Teitsson gegnir nú formennsku í Sparisjóði Suður Þingeyinga.

Ég hvet þá sem ekki hafa lesið grein Ara til þess að lesa hana hér að neðan:


Þankar um sparisjóði

Sparisjóðirnir hafa verið nokkuð í umræðunni að undanförnu. Viðskiptaráð telur þá staðnaða og á fallanda fæti, deilur hafa verið um formbreytingar Sparisjóðs Skagafjarðar, Spron er að breytast í öflugt hlutaféag og eftirspurn er eftir stofnfjárhlutum margra sparisjóða.
Aukinn áhugi á sparisjóðunum á sér mjög eðlilegar skýringar þ.e. að rekstur þeirra hefur almennt gengið vel á undanförnum árum, þeir hafa vaxið mjög að umfangi og eigin fé og veita viðskipavinum betri þjónustu en aðrar fjármálastofnanir. Ef til vill stafar gremja Viðskiptaráðs ekki síst af því að augljóst er af árangri sparisjóðanna að unnt er að reka fjármálastofnanir með góðum árangri  í öðrum formi en sem hlutafélag.
Eðli og tilgangi sparisjóðann er vel lýst af fyrrverandi stjórnarformanni Sparisjóðs Mýrasýslu Magnúsi Sigurðssyni á Gilsbakka í formála bókar um 90 ára sögu Sparisjóðs Mýrasýslu sem út kom árið 2003, en þar segir Magnús m.a. “Mestu máli skiptir þó, að hér má lesa, bæði með beinum orðum, en ekki síður milli línanna, að sparisjóðurinn er af grunni risinn sem félagsleg stofnun; honum var og er ætlað það hlutverk að þjóna héraðinu, með því að ávaxta aflögufé manna í þörfum verkefnum fyrirtækja og einstaklinga í héraði. Hann hefur því engan veginn eðli hlutafélagsbanka, sem reknir eru til ábata fyrir eigendur hlutafjár. Samskipti hans við einstaklinga og fyrirtæki hafa jafnan mótast af þessarri hugsun”.  
Um stofnfé sparisjóðanna segir Magnús: “Af þeirri félagslegu hugmyndafræði, sem sparisjóðir byggjast á, leiðir líka, að stofnfjáreigendur, sem nú eiga að lögum að standa að hverjum sparisjóði, eru engan veginn eigendur sjóðanna, heldur trúnaðarmenn umhverfisins, sem falið er að gæta þessa fjöreggs byggðanna. Ræki þeir hlutverk sitt eins og til er ætlast í þeirri hugmyndafræði, verða sparisjóðirnir aldrei “fé án hirðis” Þetta er mikilvægt að allir skilji.”
Vert er að hugleiða frekar stöðu og hlutverk sparisjóða á landbyggðinni.
Einkavæðing og fénýting síðustu ára hefur ekki reynst landsbyggðinni heilladrjúg. Hún hefur í flestum tilfellum fært fyrstu eigendum fénýtingarinnar mikla fjármuni en síðari notendur þurfa síðan að bera kostnaðinn af mikilli fjárbyndingu. Má þar nefna fénýtingu fiskveiðikvóta og mjólkurkvóta, sölu grunnnets fjarskipta og sala ríkisbankanna hefur ekki bætt þjónustu þeirra á landsbyggðinni.
Fénýting eigin fjár sparisjóðanna í þágu stofnfjáreigenda, sem Viðskiptaráð virðist telja sjálfsagða, mun með sama hætti leiða af sér mikla fjárbindingu sem bera þarf kostnað af.
Nálægð við fjármálaþjónustu og aðgangur að lánsfé er forsenda atvinnu og mannlífs í hverri byggð. Þessa þjónustu hafa sparisjóðirninr veitt hver á sínu starfssvæði. 
Er ekki eðlilegt að þeir sem notið hafa þjónustu Sparisjóðs Mýrasýslu eða annarra sparisjóða geri kröfu um að það rekstrarform sparisjóðanna sem reynst hefur vel í 100 ár eigi völ á að lifa í friði, og viðurkennt  sé að það hefur kosti ekki síður en græðgi og fénýting?
Ari Teitsson