ÁHRIF TIL GÓÐS

Áhrif hæstaréttardóms um mynkörfulán Í fjölmiðlum er nær eingöngu talað um bílalán. Mun stærri hluti þessara lána fór samt í lán til sjávarútvegsfyrirtækja og til til skuldsettrar yfirtöku fyrirtækja á markaði. Dæmi eru um að bílar séu veðsettir fyrir allt að þrefalt markaðsvirði sitt en heimtur á bílalánunum eru líklega bestar af þessum flokkum. Það er t.d. algerlega borðleggjandi að það megi afskrifa 70% af gengislánum til yfirtöku fyrirtækja. Að þessu fratöldu eru áhrif dómsins þau að 1. Skuldastaða Íslands við útlönd minnkar. 2. Stórauknar tekjur ríkissjóðs. (Fyrirtæki með góða afkomu fyrir fjármagnsliði greiða skatt) 3. Slær á samdrátt Í öllum þessum tilvikum hagnast ríkissjóður.
Sigurður Þórðarson

Fréttabréf